Euro: 7.068 | Dolar: 6.527 | Altın:315.29 | 22 Ayar Altın:290.55

Menkul(Nakit) ve Gayrimenkul

Hesapla

Zirai Mahsul

Hesapla

Mera Hayvanları

Malınızın Sınıfını Seçiniz...

Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayınız.
Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki diğer sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.
Hesaplanan Mallarınız
Hesaplanmış mallarınız bulunmamaktadır.
Zekat Hesaplama Sistemi

Zekat Yükümlüsü
Zekat vermekle mükellef/yükümlü olmak için kişinin Müslüman, hür, akıllı, ergenlik çağına gelmiş olması gerekir. Ancak, Şafii mezhebine göre ise akıl ve bulüğ şart olmayıp çocuk ve akli yeterliliği olmayan (mecnun) kimsenin de zekat vermesi gerekir.

Zekat Verilecekler

Zekatın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulub adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

a.a. Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nami) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekat verilmez (İbnü’l-Hümam, Feth, II, 266). b.b. Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü’l-Hümam, Feth, II, 268). c. Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkanı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekat verilebilir (Kasani, Bedai’, II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkanına sahipse ona zekat verilmez. d. “Allah yolunda” anlamına gelen “fi sebilillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.

Sık Okunanlar

Bize Ulaşın

TDV Zekat Logo
Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06420 Kocatepe - ANKARA
+90 312 416 90 00
+90 312 416 90 90
Fıkhi sorularınız için: fetva.diyanet.gov.tr
Yorum ve görüşleriniz için: zekat@tdv.org