Euro: 8.884 | Dolar: 7.352 | Altın:410.59 | 22 Ayar Altın:380.15
Zirai Mahsuller Hesaplama Açıklaması

Topraktan elde edilen tarım ürünlerinden zekat vermek için nisap miktarı; buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir ürünlerde, beş vesktir. Bunun günümüzde kullanılan ağırlık birimi ile karşılığı, ürüne göre 653 - 1000 kg arasında değişmekte mesela buğdayda 653 kg’a tekabül etmektedir. Bunların dışındaki ürünlerde ise yukarıdaki maddelerden beş veskinin değeri en düşük olanının kıymetine denk olan miktardır.

Öşür oranı,yağmur veya nehir gibi masraf edilmeden tabii yollarla sulanan araziden alınan üründe 1/10,masraf veya emek ile sulanan arazide 1/20 dir. (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir,Beyrut,II,242-243-250). Nitekim Hz.Peygamber (s.a.v.) "Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir; kova ile sulananlarda ise yirmide bir vardır. "(Buhari,Zekat,55) buyurmuştur.

Toprak mahsulleri için ürünün elde ediliş amacına yönelik masraflar veya borçlar hariç kişinin diğer borçları düşülmez.

Zirai Mahsuller Zekat Hesaplama

Üretilen ürün adı nedir?

Üretilen ürünün miktarı kilogram(kg) cinsinden değeri nedir?

Hesaplanan Mallarınız:

Zekatını Hesaplamak İstediğiniz Başka Malınız İçin Sınıfını Seçiniz

Malınızın Sınıfını Seçiniz.

Menkul (Nakit) ve Gayrimenkul

Hesapla

Zirai Mahsul

Hesapla
Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama sistemi nasıl çalışır?


Bize Ulaşın

Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 06420 Kocatepe - ANKARA
+90 312 416 90 00
+90 312 416 90 90
Fıkhi sorularınız için: fetva.diyanet.gov.tr
Yorum ve görüşleriniz için: zekat@tdv.org